MILJØ

Rolf Ottesen produserer lokalt med rimelig og ren energi. Vi etterlever et ansvarlig forbruk og en miljøvennlig produksjon. Et varig fokus på bærekraft er et av våre satsningsområder, og det er viktig for oss å være en foregangsbedrift når det kommer til miljøspørsmål.

Papir

Vi benytter gjennomgående miljøsertifisert papir, og anbefaler alltid våre kundene til å benytte Svanemerket papir til sine opplag. Papiret Scandia 2000 fra Lessebo Paper AB er verdens mest miljøvennlige papir og brukes hyppig i vår produksjon.

Avfallshåndtering

I samarbeid med Oslo HMS-senter/BHT Gruppen AS har vi utarbeidet rutiner rundt håndtering av kjemikalier i vår produksjon. Alle nye kjemikalier blir fortløpende kartlagt og dokumentert. Stena Recycling står for retur og håndtering av produksjonsavfall som restpapir, plast og emballasje. De står også for retur og håndtering av brukte kjemikalier og andre miljøfarlige objekter. Vår toner-leverandør står også for retur og håndtering av brukte tonere. 

Transport

Vi jobber aktivt med å samkjøre transportene våre for å redusere transportavtrykket på miljøet. Vi venter vår egen elektriske varebil for leveranser i Oslo og omegn, og har flere elbiler som benyttes til kundebesøk.

Plast

Vårt vedvarende fokus på miljø har blant annet ført til at vi har kuttet 30 tonn PVC i produksjonen til an av våre største kunder. I samarbeid med en av Norges største leverandør av materiell til grafisk bransje har vi vært med på å utvikle en duk av Polypropylen (PP) som erstatter den langt mindre miljøvennlige duken av PVC. Denne type duk brukes til blant annet bannere, messetelt og innpakking av gods. PP-duken inneholder ingen giftige stoffer, og avgir en giftfri hvit røyk om den brennes. I tilknytning til dette produktet tilbyr vi også alle våre kunder en kostnadsfri returordning. Vårt mål er at minimum 80% av de brukte dukene skal gjenbrukes.

MENY