Svanemerket

Vi er et Svanemerket trykkeri
med fokus på miljøvennlig produksjon.

All produksjon medfører miljøkonsekvenser. Som svanemerket trykkeri, må vi oppfylle Svanemerkets strenge krav til valg av blant annet papirråvare, kjemikalier, løsemidler og fargestoffer. I tillegg må vi dokumentere vårt avfall og utslipp.

Papir

Vi bruker papir som oppfyller svanemerkets krav til kopi- og trykkpapir. Papiret vi benytter kommer fra bærekraftig skogproduksjon og oppfyller strenge miljøkrav mht. forurensning, kjemikaliebruk og øvrige miljøbelastninger fra papirproduksjonen.

Trykkprosessen

Miljøkonsekvensene fra trykkprosessene har tidligere vært store. Produksjon, utslipp av fargestoffer og bruk av løsemidler har hatt betydelige miljøkonsekvenser. Ikke bare når det gjelder helse- og miljøfarlige kjemikalier – men også når det gjelder energiforbruk. Dette er kraftig redusert i vår bedrift. Vi tar bl.a. vare på spillvarme fra vårt produksjonsutstyr til bruk i oppvarming av lokalene.

Rolf Ottesen AS er miljøsertifisert iht. nordisk miljømerkingskriterier for trykksaker.

Vårt lisensnummeret er 2041 0681

MENY