Variable data

Med bruk av  variable data kan du gjøre trykksakene og reklamen din mer personlig.

Dersom du har nøyaktig kunnskap om dine kunder og deres behov, kan du produsere skreddersydde trykksaker som er mer spesifikt rettet mot den potensielle kunden.

Variable data kan være:
  • Adresseringer
  • Strekkoder/QR-koder
  • Variabel tekst
  • Felter
  • Tilbudskoder
  • Nummereringer
  • Bilder

MENY